700382

3.06

2-plohový oranžový svietiaci vypínač